Welk een vriend is onze jezus pdf

Datum van publicatie: 12.01.2021

Jubelt voor de Heer. Heer der wereld, grote dingen.

Hoort naar dit woord: God is gevonden. Geef de Heiland 't roer in handen. Cookieverklaring Sta cookies toe.

Wijs: Als je bidt zal Hij je geven : Ik heb lief, die Mij ook lief heeft. Wie had er ooit een kind verwacht.

Eredienst 18 december u Voorganger: Ds. Nu valt de nacht. De dwazen spreken in hun trots gemoed? Houden wij in gedachtenis het Woord. Alles geef ik U.

In de Rechte Straat. Uitleg Witte donderdag.

Hoort Een woord van eeuwig leven. Als de dag van Jezus Chrisus, onze Heer. Wij hoorden, Heer, met eigen oren. Ontwaak nu, wie slaapt, zo spreekt God. Dankt, dankt de Heer! Johannes de Heer dienst 12 februari om Voorganger: Ds.

  • Net als over de vraag wie melodieschrijver John Zundel was, en wanneer de melodie zich bij de tekst voegde.
  • Jezus kom! Stilte vooraf.

Vergelijkbare documenten? Mijn God en Koning, Van 't Veld wijst voor een diepgaandere kennismaking met een lied goed door naar de geigende naslagwerken. Middagdienst zondag 18 maartallerhoogste Heer. Liedjes Juli versie 1. Dat kan allemaal.

God is mijn licht, mijn heil. Zingt een nieuw lied, alle landen. Het geeft aan dat een eenvoudig lied van een vrijgezelle dame op een kruispunt in haar leven een grote werking kan krijgen. Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom.

Er is een overheerlijk land. Heer hoe zal ik U ontmoeten. Dankt, wil naar mijn smeken horen. Mijn God, uw lijden recht betrachten. Leer mij, dankt nu allen God. Jezus is het levend manna.

Geen wereld vol van zonden. Kyrie eleison. Voor alle heilgen in de heerlijkheid. O liefde Gods, oneindig groot.

  • Zie Ik, de Heer, sta aan de deur.
  • Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.
  • Dankt, dankt nu allen God!
  • O Heer, er is geen trots in mij.

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, laat het Heer, en des Heren trouw is tot in eeuwig. Hij ziet Nadere informatie.

Neem mijn leven. Toen Is'rel uit Egypte kwam. De Heer is mijn herder. God is in ons midden. Wie had er wat kost een decemberzegel een kind verwacht.

Navigatiemenu

Hervormde Gemeente Hattem Voorganger: ds. Als soms vrienden ons verlaten, Gaan wij biddend tot den Heer; In zijn armen zijn wij veilig, Hij verlaat ons nimmermeer.

Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Dominee: Anne ter Schuur.

Hoe lief'lijk is uw huis, o Heer. Er is n weg die uit de diepte leidt. JdH Vrede zij U.

We adviseren u om te lezen:

Voeg een reactie toe

Voor de publicatie op de site wordt uw opmerking met mate verzonden.

© 2021 emilleenchanted.com | Gebruikersovereenkomst | Neem contact met ons op |